Ilexis Software AB www.ilexis.se


Ilexis AB är ett svenskt företag i Linköping som utvecklar programvarulösningar inom bildhantering, bildkommunikation och bildanalys. Ilexis består av en grupp seniora datoringenjörer med lång erfarenhet av programutveckling i samarbete med företag som Sectra Medical Systems, ContextVision, Attentec och Prevas, samt kliniker, avdelningar och forskargrupper på Universitetssjukhuset i Linköping och andra svenska sjukhus.

Ilexis erbjuder produkter till specialistkliniker inom tandvården, som:

  • Facad, ett datorprogram för s.k. tracing av röntgenbilder med planering av ortodontisk behandling och käkkirurgisk behandling av käkanomalier.

Ilexis erbjuder även systemutveckling, programmering och projektledning inom företagets kärnkunnande.