Ilexis Software AB www.ilexis.se


Facad® är Ilexis huvudsakliga produkt, som vi marknadsför mot specialistkliniker inom tandvården.

Facad är ett datorprogram för s.k. tracing av röntgenbilder, planering och uppföljning av ortodontisk behandling och käkkirurgisk behandling av käkanomalier. Programmet innehåller bl.a. bildanalys, kefalometriska analyser, behandlingssimulering och bildprediktion.

Läs mer om produkten Facad på www.facad.com